Over het project

Binnenlandse vogels, buitenlandse nesten: Uitgevers van vertaalde Nederlandstalige literatuur in relatie tot het Nederlandse en Vlaamse letterenbeleid

Binnenlandse vogels, buitenlandse nesten is een consortium van 13 internationale afdelingen Neerlandistiek en vertaalwetenschap van Tsjechië en Zweden tot Rusland en Zuid-Afrika. Samen onderzoeken wij de internationale verspreiding van Nederlandstalige literatuur.

Een recent succesverhaal: De Engelse vertaling van Marike Lucas Rijneveld’s De avond is ongemak won de International Booker Prize in 2020

Wij spitsen ons in het bijzonder toe op de rol van twee belangrijke maar weinig bestudeerde intermediaire groepen voor de verspreiding van Nederlandse literatuur in vertaling: enerzijds buitenlandse uitgeverijen en anderzijds de overheidsinstanties die het internationale letterenbeleid formuleren en uitvoeren. De betrekkingen tussen deze twee groepen bleken uit vorig onderzoek cruciaal te zijn voor de internationale circulatie van Nederlandstalige literatuur. Echter, er is weinig wetenschappelijk onderzoek beschikbaar over de reële invloed van het internationale letterenbeleid op de selectie-, productie- en publicatieprocessen van buitenlandse uitgevers.

Door het uitwerken van casusstudies die de levenscyclus van recent gepubliceerde boekenvertalingen uit het Nederlands bestuderen, willen we deze lacune opvullen. Hierbij streven we naar een representatieve weerspiegeling van de recente literaire export uit het Nederlands, en dit op het vlak van doeltalen, genres en afzetmarkten.

Verder werken wij in verschillende werkgroepen samen:

  • een werkgroep didactiek die een tweeledig doel heeft: 1) een handleiding op te stellen over hoe men studenten bij dergelijk onderzoek betrekt en 2) een lessenpakket voor bachelor- en masterstudenten samen te stellen, inclusief  onderwerpen van bachelor- en masterproeven die in de casusstudies passen.
  • een werkgroep vervolgprojecten die als doel heeft een stappenplan uit te stippelen voor collega’s die zich bij een vervolgproject willen aansluiten of zelf dergelijk onderzoek willen uitvoeren.
  • een werkgroep beleidsaanbevelingen die als doel heeft de resultaten uit de casusstudies naar concrete beleidsaanbevelingen te vertalen en deze in een witboek uit te schrijven
  • een werkgroep redactie die als doel heeft de publicatie van het boek in goede banen te leiden

Buitenlandse vogels, binnenlandse nesten steunt op het internationale netwerk van neerlandici, dat van sinds 2012 onder de naam ‘Circulation of Dutch Literature – CODL’ (www.codl.nl) verschillende onderzoeksprojecten heeft uitgewerkt en als doel had de internationale neerlandistiek te consolideren en uit te breiden.

In het kader van dit project werken wij ook samen met het project DLIT van Herbert Van Uffelen (Universiteit Wenen) en Gosia Dowlaszewicz (Universiteit van Wrocław) en maken wij gebruik van de door Van Uffelen ontwikkelde Digital Library and Bibliography of Literature in Translation (DLBT).