Afrikaans

Case study: Het verdriet van het uitgeven in een pandemie: Het verdriet van België in het Afrikaans

De vertaling van Nederlandse literatuur in het Afrikaans heeft de laatste drie decennia een hoge vlucht genomen, met de dichter Daniel Hugo en de uitgever Protea Boekhuis in de voorhoede van deze vertaalactiviteiten. Dit hoofdstuk focust op de rol van een door de staat gefinancierde organisatie, Flanders Literature, bij de selectie en receptie van Nederlandstalige literatuur in het buitenland. Voortbouwend op de inzichten van Heilbron (2020) en Sapiro (2016) over literaire transfers tussen centrale en perifere culturele velden, zal het zich richten op de literaire transfer tussen twee periferieën (de Lage Landen en Zuid-Afrika) en op de rollen die de agenten in het transnationale literaire veld hebben gespeeld in alle fasen voorafgaand aan en volgend op de publicatie van Daniel Hugo’s Afrikaans vertaling van Hugo Claus’ baanbrekende roman, Het verdriet van België (1983) als Die verdriet van België (2020, Protea Boekhuis).

Ilse Feinauer

Universiteit van Stellenbosch

Ilse Feinauer is als professor verbonden aan de vakgroep Afrikaans en Nederlands aan de Universiteit van Stellenbosch. Haar meest recente publicatie met co-redacteur Kobus Marais is, Studies in Africa and beyond: reconsidering the postcolony (2017 Cambridge Scholars Publishing). Ze is oprichtend lid en lid van het bestuur van de onlangs gestichte Association for Translation Studies in Africa (ATSA). Ze is ook co-stichter van de tweejaarlijkse PhD School in Translation Studies in Africa.

Marike van der Watt

Universiteit van Stellenbosch

Marike van der Watt is afgestudeerd met de diploma’s B Accounting (Stellenbosch University, 2000) en Hons B Compt (University of South Africa, 2001). In 2014 behaalde zij een Master in Translation Studies (cum laude) aan de Universiteit van Stellenbosch (SU) onder begeleiding van Prof Ilse Feinauer. Naast haar werk als freelance taalspecialist heeft ze ook gewerkt als schrijfconsulent bij het SU Writing Lab en presenteerde ze een korte cursus in Editing Methodology aan de SU-afdeling Afrikaans en Nederlands. Momenteel doceert ze Vertaalwetenschap en Onderzoeksmethodologie aan dezelfde afdeling, terwijl ze ook een gezamenlijk doctoraat in Vertaalwetenschap afrondt (Universiteit Stellenbosch en KU Leuven, onder supervisie van de professoren Ilse Feinauer en Luc van Doorslaer). Hierbij richt ze zich op imagologische aspecten van Afrikaans proza in Nederlandse vertaling.

Voor dit project zal zij samen met Prof. Ilse Feinauer de recente Afrikaanse vertaling van “Het verdriet van België” van Hugo Claus door de dichter Daniel Hugo in kaart brengen. Protea Boekhuis gaf de vertaling uit als “Die verdriet van België” (2020). Als lid van de redactiewerkgroep zal zij ook meewerken aan de samenstelling van de bundel met papers die uit dit project voortvloeien.