Duits

Case study: Geprint en toch niet uitgegeven: Louis-Paul Boon’s Mieke Maaike’s obscene jeugd in het Duits

Herbert Van Uffelen

Universiteit van Wenen

Herbert Van Uffelen is sinds 1992 hoogleraar Nederlandse literatuur aan de Universiteit van Wenen. Naast zijn omvangrijke onderzoek naar de receptie van de Nederlandstalige literatuur in het Duitse taalgebied, publiceerde hij onder meer twee bloemlezingen van Nederlandse literatuur in Duitse vertaling: “Mit anderen Augen” (1985); “Zeitkristalle” (1991).

Hij is de initiatiefnemer en projectleider van de Digital Library & Bibliography of Literature in Translation (DLBT).

Theresia Feldmann

KU Leuven

Theresia Feldmann is postdoctoraal onderzoeker en plaatsvervangende docent aan de KU Leuven waar zij Duitse literatuurgeschiedenis en literaire vertaling geeft. Ze studeerde Engelse, Duitse en Franse literatuur aan de Vrije Universiteit Brussel. Haar doctoraatsonderzoek aan de KU Leuven focuste op de verspreiding van Nederlandstalige literatuur in Duitse vertaling en adaptaties tussen 1850 en 1990. Ze is vooral geïnteresseerd in literaire transfer in de meertalige marges van het Duitse taalgebied. Ze maakt deel uit van het team dat dit project coördineert.

Case study: