Farsi

Case study: Vertalers als toonaangevende smaakmakers: Samgis Zandi en de opkomst van de Nederlandse literatuur in Perzische vertaling

Op basis van Bourdieu’s sociaal-culturele benadering ligt de ‘echte macht’ op literair gebied bij de ‘agenten van consecratie’ en culturele tussenpersonen binnen het veld van de culturele productie, aangezien dit de agenten zijn die ‘the task of gentle manipulation’ van smaken uitvoeren; zij geven zowel vorm aan smaken voor bepaalde goederen en praktijken, als aan het definiëren en verdedigen van (nieuwe klasse)groepsposities binnen de samenleving. Met dit bredere argument in het achterhoofd wordt in deze case study getracht de levenscyclus te beschrijven van de Perzische vertaling van de bekende Nederlandstalige roman De Engelenmaker van Stefan Brijs (vertaald door Samgis Zandi), vanaf de selectie en productie tot de verkoop en ontvangst op de Iraanse boekenmarkt. Gebruikmakend van de terminologie van Pierre Bourdieu, ontwikkelt deze studie een begrip van de vertaler als culturele smaakmaker die bemiddelt in de ruimte tussen productie en receptie van Nederlandse literatuur, als een opkomend literair fenomeen op de Iraanse boekenmarkt.

Nasrin Ashrafi

KU Leuven

Nasrin is momenteel FWO postdoc onderzoeker bij de onderzoekseenheid Vertaling en literaire transfer (VICT) aan de KU Leuven. Nasrin’s onderzoeksdomeinen zijn de sociologie van de vertaling, culturele studies, feminisme en interdisciplinaire benaderingen die de grenzen van Vertaalwetenschap als academische discipline verleggen. In haar onderzoek maakt ze gebruik van de brede ontologische en methodologische aspecten van het relationeel denken met een oog voor sociologisch relevante kwesties in het domein van de Vertaalwetenschap.

Haar promotieonderzoek, dat de netwerkrelaties tussen vertaalde en niet-vertaalde fictie op de Iraanse literaire markt onderzocht, mondde uiteindelijk uit in een boek getiteld “Polysystems and Literary publishing networks: The analysis of novel publishing networks in Iran”. Zij is ook een van de bijdragers aan de innovatieve boekenreeks van Routledge getiteld Complexity Thinking in Translation Studies; een springplank van waaruit kan worden nagedacht over de bredere implicaties van de implementatie van kwantitatieve benaderingen in kwalitatief onderzoek in de geesteswetenschappen.