Frans

Case study: Waarom de Franse markt smolt voor Lize Spit’s Het smelt: Het succesverhaal van een Vlaamse bestseller in het Frans

Deze bijdrage gaat in op de geschiedenis van de Franse vertaling van Het smelt (2016), een roman van de jonge Vlaamse schrijfster Lize Spit, die in Vlaanderen meteen het bestverkochte boek van het jaar werd. Het smelt is inmiddels meer dan 180.000 keer verkocht in het Nederlands en is vertaald in dertien talen, waaronder het Frans. Het lag niet voor de hand dat het verhaal, dat stevig geworteld is in het Vlaamse platteland, zo’n goede ontvangst zou krijgen in Frankrijk en Franstalig België. Maar met meer dan 35.000 verkochte exemplaren is de vertaling van Emmanuelle Tardif, Débâcle (2018), snel een succesvolle titel geworden in de collectie Lettres néerlandaises van uitgeverij Actes Sud uit Arles.

Kim Andringa

Kim Andringa is onafhankelijk onderzoekster en was voorheen als docente verbonden aan de Sorbonne en de Universiteit van Luik. Daarnaast is ze werkzaam als literair vertaalster. Haar belangstelling gaat uit naar de circulatie en receptie van vertalingen, Frans-Nederlandse literaire betrekkingen, en Nederlandstalige literatuur uit het Caraïbisch gebied. Voor dit project bestudeert ze samen met Maud Gonne de Franse vertaling van Lize Spits bestseller Het smelt.

Maud Gonne

Universiteit van Luik

Maud Gonne is docente vertaalwetenschap (Nederlands-Frans) aan de ULiège. In september 2015 verdedigde ze haar doctoraat in vertaalwetenschap aan de KU Leuven over de bemiddelingsactiviteiten van Georges Eekhoud. Daarna behaalde zij een postdoctoraal mandaat aan de KU Leuven en vervolgens een FNRS-onderzoeksmandaat aan de UNamur en UCLouvain over de (mislukte) transfer van een Waalse cultuur (1880-1930). Onlangs heeft zij een Marie Skłodowska-Curie European Fellowship gekregen om in samenwerking met de Universitat Oberta de Catalunya een onderzoeksproject uit te voeren over transregionale netwerken in Europa (1886-1936). Haar onderzoeksinteresses betreffen de geschiedenis van vertaling in België, Descriptive Translation Studies, Global (literary) history, bemiddelaars, netwerken en (inter)culturele transfers, culturele minderheden en regionale talen, complexiteitstheorie en Actor-Netwerktheorie. Zij is de auteur van het boek Contrebande littéraire et culturelle à la Belle Époque. Le « hard labour » de Georges Eekhoud entre Anvers, Paris et Bruxelles (Leuven University Press 2017). Binnen het project Binnenlandse vogels, buitenlandse nesten, werkt ze samen met Kim Andringa over de receptie van Lize Spit’s bestseller Het Smelt op de Franstalige markt.