Italiaans

Case study: Een succesverhaal van een kleine uitgeverij: De case van Martin Michael Driessen in het Italiaans

Het doel van deze studie is de onderlinge verbanden te onderzoeken tussen de mensen en de instellingen die ten grondslag liggen aan het succes van Martin Michael Driessen in Italië. Deze casestudy werd om twee belangrijke redenen gekozen. Ten eerste is het Italiaans de eerste taal waarin Driessens romans zijn vertaald, in tegenstelling tot wat gewoonlijk gebeurt wanneer een vertaling uit een periferie wordt bemiddeld door meer centrale talen (zoals het Frans of het Duits). Driessen werd in 2015 voor het eerst in het Italiaans vertaald door Del Vecchio Editore, terwijl alle andere vertalingen in andere talen sinds 2018 zijn verschenen. Daartoe zullen we uiteenzetten hoe een (semi-)perifere taal als het Italiaans vertalingen in andere (meer centrale) talen heeft voortgestuwd. Ten tweede zullen we stilstaan bij hoe de vertaling van deze auteur het resultaat was van de grote vastberadenheid van alle betrokken agenten (redacteuren, vertalers, foreign rights managers, boekverkopers en distributeurs) die zijn romans hebben uitgegeven ondanks het feit dat hij geen vertaalbeurs kreeg van het Nederlands Letterenfonds.

Dolores Maria Ross

Universiteit van Triest

Dolores Ross is als Associate Professor Nederlandse taal en vertaling verbonden aan het Departement Rechtswetenschappen, taal, vertaal- en tolkstudies van de Universiteit van Trieste (Italië). Haar onderzoeksinteresse, aanvankelijk gericht op contrastieve linguïstiek en taaltypologie, verplaatste zich geleidelijk naar gespecialiseerd vertalen en webcommunicatie, met name op het vlak van gezondheidszorg. Haar huidige onderzoek focust op aspecten rondom de vertaling en receptie van hedendaagse Nederlandse literatuur in Italië. Op dit vlak heeft ze samen met collega’s van MediterraNed drie bundels bezorgd voor de reeks Lage Landen Studies (Academia Press).

Binnen dit project werk ik mee aan beleidsaanbevelingen voor toekomstige projecten. Aangezien de meeste partners van dit project Neerlandici zijn, zou ik in het bijzonder meer licht willen werpen op de ondersteunende rol die de departementen Nederlands extra muros bij de vertaling en de promotie van Nederlandse literatuur in hun land spelen.

Paola Gentile

Universiteit van Triest

Paola Gentile is postdoc onderzoekster en docente Nederlands aan de Universiteit van Triëst. Zij heeft onderzoeksposities vervuld aan de KU Leuven en de Universiteit van Tartu en is recentelijk benoemd tot guest research fellow aan de Universiteit van Stellenbosch. Ze werkt momenteel aan verschillende projecten, waaronder: The imagological importance of translation policy: The transfer of Estonian images through translation (gecoördineerd door Prof. Luc van Doorslaer) en DLIT: Dutch Literature in Translation (gecoördineerd door Prof. Herbert Van Uffelen). Zij heeft deelgenomen aan verschillende nationale en internationale conferenties (België, Nederland, Zwitserland, Frankrijk, Spanje, Portugal, Duitsland, Zuid-Afrika, Finland, Estland, Verenigd Koninkrijk, Oostenrijk en Denemarken) en heeft lezingen gegeven in Leuven, Graz, Stockholm, Tartu en Leiden. Zij is review editor voor het peer-reviewed tijdschrift Translation in Society (John Benjamins). Haar onderzoeksinteresses zijn: de receptie van Nederlandstalige literatuur in Italië, vertaalbeleid, imagologie en de sociologie van vertaling. In the kader van het project Binnenlandse vogels, buitenlandse nesten coördineert zij samen met Jack McMartin en Theresia Feldmann de werkgroepen “publicatievoorstel” en “vervolgproject”.