Russisch

Case Study: Guus Kuijers Het boek van alle dingen als doorbraak voor de Russische kinderuitgeverij Samokat

Het boek van alle dingen (2004) van Guus Kuijer is het tweede Nederlandse werk dat in Russische vertaling is uitgegeven door Samokat, een onafhankelijke uitgeverij van kinderboeken gevestigd in Moskou. Het boek werd voor het eerst uitgegeven in 2013 en won onmiddellijk de liefde van Russische lezers. Het bepaalde voor een groot deel de ontwikkelingsvector van de uitgeverij zelf, die vervolgens het gezicht werd van Nederlandstalige kinderliteratuur in Russische vertaling. Het boek is inmiddels drie keer herdrukt.

Irina Michajlova

Universiteit van St. Petersburg

Irina Michajlova (1955) is professor Nederlandse taal en letterkunde aan de Universiteit van St.Petersburg (Rusland). Haar onderzoek gaat over receptie van de Nederlandstalige literatuur in Rusland en vertaalproblematiek. Zelf vertaalt ze zowel proza (o. a. Couperus, W.F. Hermans, C. Nooteboom, B. Moeyaert) als poёzie (o. a. M. Nijhoff , G. Gezelle, G. Achterberg). In 2013-2015 verscheen op haar initiatief een driedelige Geschiedenis van de Nederlandse literatuur voor Russen Van ‘Reynaert de Vos’ tot ‘Godenslaap’ (redacteurs P. Couttenier, I. Michajlova, K. Verheul,). In 2020 werd zij laureate van de Martinus Nijhoff Vertaalprijs.

In het kader van het project “Binnenlandse vogels, buitenlandse nesten” gaat ze deelnemen aan het schrijven van een handleiding over hoe onderzoekers en docenten hun studenten bij een dergelijk project kunnen betrekken en aan het samenstellen van een lessenpakket voor het NVT-onderwijs en de neerlandistiek.

Ekaterina Vekshina

Universiteit van St. Petersburg

Ekaterina Vekshina (1994) heeft in 2020 master in de Nederlandse taal- en letterkunde aan de Universiteit van St. Petersburg (Rusland) behaald. Tegenwoordig doet ze een promotieonderzoek over Russische vertalingen van Max Havelaar onder begeleiding van prof. dr. Irina Michajlova en werkt als freelance docent en vertaler. In 2021 is haar eerste literaire vertaling verschenen — kinderboek De Gorgels van Jochem Myjer.

“De deelname aan dit project past perfect bij alles waarmee ik nu bezig ben als beginnende vertaler, onderzoeker en docent. Het is ook een uitgelezen kans voor mij om ervaren neerlandici te leren kennen en mij als onderdeel van de professionele gemeenschap te voelen.”