Servisch

Case study: Vergroting van de zichtbaarheid van vertaalde literatuur in het digitale tijdperk: Hoe de Servische uitgeverij Booka digitale marketing gebruikt om Nederlandse boeken onder de aandacht van nieuwe lezers te brengen

Digitalisering heeft een grote invloed gehad op veel aspecten van ons culturele en economische leven, en de uitgeversbranche vormt daarop geen uitzondering. Zij heeft uitgevers nieuwe manieren geboden om auteurs en titels over de hele wereld te ontdekken en te selecteren, alsook om hun publicaties te verspreiden. Sociale-mediaplatforms hebben ook de relatie tussen uitgevers en hun publiek een nieuwe vorm gegeven door hen dichter bij elkaar te brengen. Lezers kunnen nu rechtstreeks met de uitgevers communiceren en feedback geven door hun inhoud te liken en van commentaar te voorzien. Hierdoor kan de lezer een nog grotere invloed uitoefenen op het besluitvormingsproces van de uitgever.

Dit hoofdstuk heeft tot doel de strategieën van uitgevers in de digitale omgeving en hun invloed op de receptie van een vertaling uit een perifere taal te onderzoeken.

Jelica Novaković-Lopušina

Universiteit van Belgrado

Jelica Novaković-Lopušina (1955), oprichtster van de neerlandistiek in ex-Joegoslavië, sinds oktober 2020 met emeritaat als Hoofd van de Vakgroep Neerlandistiek aan de Filologische Faculteit van de Universiteit van Belgrado/Servië. Sinds 2015 voorzitter van de Regionale Vereniging voor Neerlandistiek Comenius en vice-voorzitter van de Internationale Vereniging Neerlandistiek. Oprichtster en hoofdredactrice van Erazmo, een jaarboek gewijd aan Nederlandstalige literatuur in vertaling. Bekroond met de Vlaamse P.E.N.-prijs (2001) en met de Vertalersprijs van het Nederlands Letterenfonds (2014). Deelneemster aan verschillende internationale projecten: 2010-2015 in samenwerking met de Universiteit van Amsterdam (Servisch-Kroatisch-Nederlands woordenboek); 2012-2015 Het is niet onopgemerkt gebleven. An International Network Studying the Circulation of Dutch Literature (CODL).

Haar belangstelling gaat voornamelijk uit naar comparatief onderzoek, beeldvorming, letterkunde en lexicografie. In het kader van het project Binnenlandse vogels, buitenlandse nesten is ze vooral geïnteresseerd in de veranderende rol van vertalers en instellingen in het receptieproces.

Bojana Budimir

Universiteit van Belgrado

Bojana Budimir is werkzaam bij de Vakgroep Neerlandistiek te Belgrado waar ze vertalen en taalverwerving doceert. In het kader van haar doctoraatsonderzoek houdt ze zich bezig met de vertaalproblemen bij het vertalen van cultuurspecifieke elementen in de vertalingen van Nederlandstalig proza naar het Servisch. Daarnaast vertaalt ze literaire teksten, non-fictie en stripverhalen. Als docente en onderzoekster is ze voortdurend op zoek naar effectieve en vernieuwende lesmethodes om studenten te helpen over de grenzen heen te kijken en creatief om te gaan met vertaalproblemen. Haar voornaamste onderzoeksinteresses gaan uit naar culturele en interculturele aspecten van vertaling op zowel tekstueel als contextueel niveau, en sociologie van vertaling. Daarnaast richt ze zich op het gebruik van technologie in de vertalersopleiding en vertaalprocessen. Als vertaler streeft ze ernaar om zich constant te ontwikkelen en creatieve manieren te vinden om een ​​probleem op te lossen.

Via dit specifieke project hoopt ze constructief bij te dragen aan de ontwikkeling van een lesmethode die studenten kan helpen om beter door de literaire vertaalbranche te navigeren en actiever te worden op de markt. Niet alleen als vertalers, maar ook als literair agenten en ambassadeurs van de Nederlandstalige literatuur.