Spaans

Case study: De migratieroute van Nederlandse non-fictie: een onderzoek naar de productie en receptie van de Spaanse vertaling van Joke J. Hermsen’s Melancholie van de onrust

Deze studie beschrijft de migratie van een Nederlands non-fictie boek naar Spanje. Doel is om de productie en receptie van de Spaanse vertaling van Melancholie van de onrust, van Joke J. Hermsen (De Arbeiderspers, 2017), nauwkeurig te reconstrueren. Het werk is vertaald door Gonzalo Fernández Gómez en uitgegeven door Siruela in 2019 onder de titel La melancolía en tiempos de incertidumbre. We baseren ons enerzijds op zes interviews die zijn afgenomen aan de hand van een vooraf opgestelde vragenlijst en anderzijds op de parateksten die rond de publicaties in het Nederlands en het Spaans zijn ontstaan. Bijzondere aandacht gaat uit naar de rol van de actoren die bij het proces betrokken waren: de Nederlandse en Spaanse uitgevers, de literair agent, de auteur en de vertaler, en ook het Nederlands Letterenfonds, dat de vertaling heeft helpen financieren. Op grond van hun ervaringen en verantwoordelijkheden trachten we na te gaan welke stappen zijn ondernomen en welke banden zijn gesmeed om de weg te openen naar de productie en receptie van de vertaling op de Spaanse markt. 

Goedele de Sterck

Universiteit van Salamanca

Goedele De Sterck is verbonden aan de Universiteit van Salamanca (Spanje) als docente en onderzoekster binnen de vakgroep Vertalen en Tolken. Ze doceert er wetenschappelijk-technisch vertalen en literair en journalistiek vertalen. Haar research richt zich enerzijds op vergelijkend onderzoek van vertalingen in diverse Germaanse en Romaanse talen en anderzijds op al wat te maken heeft met vertalen, neologie en (ver)taaltechnologie. Bovendien is zij werkzaam als literair vertaalster en heeft zij in 2018 de Letterenfonds Vertaalprijs ontvangen voor haar vertalingen van Nederlandstalige literatuur in alle genres in het Spaans en voor haar verdiensten als ambassadeur van de Nederlandse literatuur. Een van haar doelstellingen is om via haar bijdrage aan het project de zichtbaarheid van de Nederlandse en Vlaamse non-fictie in vertaling te vergroten en de circulatie ervan te bevorderen.

Carmen Clavero Fernández

Onafhankelijke onderzoekster

Carmen is geboren en getogen in Galicië, Spanje. Ze is gefascineerd door talen, cultuur en literatuur. Ze studeerde vertaling aan de Universiteit van Salamanca, maar nadat ze Engels en Frans had geleerd, voelde ze de
drang om in onbekende wateren te duiken: Nederlands.

Sinds het begin van deze reis heeft Carmen een toneelstuk, twee non-fictieromans en vijf kinderboeken vertaald, en verschillende artikelen gepubliceerd en inleidende cursussen over vertalen gegeven. Momenteel werkt ze als Localization Team Lead voor een Nederlands bedrijf, een baan die ze combineert met verschillende vertaal- en literatuurprojecten, zoals de nieuwe editie van Connecting Emerging Literary Artists (CELA) als vertaalster Spaans. Ze maakt deel uit van het Spaanse team van het project “Binnenlandse vogels, buitenlandse nesten”.

In het laatste werkt ze aan het formuleren van beleidsaanbevelingen binnen de beleidswerkgroep. Carmen is het meest enthousiast over het onderzoek naar hoe Nederlandse literatuur migreert en nesten bouwt in internationale bomen en over de rol van de vertaler in deze migratie.