Tsjechisch

Case study: Goddelijke interventies? De ontdekking van de hemel in Tsjechië

Het magnum opus van Harry Mulisch, De ontdekking van de hemel, werd pas in 2010 in het Tsjechisch gepubliceerd, achttien jaar na het verschijnen van het origineel. De Tsjechische vertaling, getiteld Objevení nebe, werd uitgegeven door de gerenommeerde uitgeverij Odeon in Praag, die daarvoor opdracht gaf aan de vooraanstaande Tsjechische vertaalster Veronika ter Harmsel Havlíková. De Tsjechische uitgave kwam niet als een donderslag bij heldere hemel, maar was het resultaat van een lang proces. Objevení nebe is het vijfde en laatste boek van Mulisch dat in het Tsjechisch is verschenen. De eerste Tsjechische vertaling van Mulisch verscheen al in 1986, vertaald door de “grande dame” van de Neerlandistiek in Tsjechië, wijlen Olga Krijtová. Haar oud-leerlinge, Veronika ter Harmsel Havlíková, nam na haar geleidelijk de vertaalestafette over.

Wilken Engelbrecht

Palacký Universiteit in Olomouc / Katholieke Universiteit Lublin Johannes Paulus II

Prof. dr. Wilken Engelbrecht is gewoon hoogleraar in Olomouc en Lublin. In de jaren 1990-1994 richtte hij zowel te Bratislava als te Olomouc het vak Nederlands opnieuw op. In 1995 stond hij met enkele andere collega’s uit de regio aan de wieg van de vereniging voor Centraal-Europese neerlandici Comenius (1995). In 2012 werd hij in Tsjechië benoemd tot gewoon hoogleraar, in hetzelfde jaar verleende Koningin Beatrix hem voor zijn verdiensten op het gebied van de neerlandistiek de onderscheiding Officier in de Orde van Oranje-Nassau. In 2018 werd hij ook in Polen, waar hij sinds 2011 werkzaam is, tot gewoon hoogleraar benoemd.

Zijn belangrijkste onderzoeksterrein is de receptie van Nederlandstalige literatuur in vertaling in Centraal-Europa, een belangrijke reden om deel te nemen aan het project Binnenlandse vogels, buitenlandse nesten. Hij is mede-auteur van het handboek Dějiny nizozemské a vlámské literatury (Geschiedenis van Nederlandstalige literatuur, Praag 2015) en auteur van ruim 150 publicaties op het gebied van de neerlandistiek, frisistiek, latinistiek en mediëvistiek.

© Gaby Jongenelen/CELA

Veronika Horáčková

Masaryk Universiteit in Brno

Veronika Horáčková promoveerde aan de Masaryk Universiteit in Brno, Tsjechië over de Tsjechische receptie van Felix Timmermans. Daarnaast neemt ze deel aan verschillende projecten die met receptie en vertaling verbonden zijn (zoals DLIT en CELA). Behalve dat is ze werkzaam als (literaire) vertaalster en docente Nederlands. Ze is dan ook geïnteresseerd in didactiek en daarom is ze bij Binnenlandse vogels, buitenlandse nesten lid van de werkgroep „Didactiek“.